UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA:


PREDSEDNIK IN ZASTOPNIK ŠD:

DOLENC Branko


PODPREDSEDNIK ŠD:  

FLANDER Ljubo


TAJNIK ŠD:  

ŽAGAR Sebastjan


BLAGAJNIK ŠD:

URŠIČ Damjan


ČLAN UO:  

KOMAR Dušan


ČLAN UO: 

BALAŽIČ Stane


ČLAN UO: 


RIHTER Franc
NADZORNI ODBOR DRUŠTVA:


ČLAN NO:

KUSTERLE Albin


ČLAN NO:  

KRAVANJA Klemen


ČLAN NO:

IVANČIČ Bogdan

ČASTNO RAZSODIŠČE:

ČLAN ČR:

JELINČIČ Srečko


ČLAN ČR:  

FON Jordan


ČLAN ČR:

SIVEC Demetrij
Na prvo stran