GAMSICE IN GAMSI!

Na “VAGI” je seznam članov TŠD.  Prosim vas, da se vsak posameznik oz . član TŠD  “IZJASNI” o predvideni nabavi pohodnih hlač v podjetju GORNIK iz Škofje Loke in to vpiše v seznam.

To potrebujemo zaradi števila naročenih hlač.

Ostalo, kar se tiče MER in PLAČILA  se bomo dogovorili kasneje.

Prosim vas da to opravimo čimprej.Predsednik TŠD
Branko DOLENC
VSTOPI V SPLETNO STRAN