VABILO NA REDNI LETNI OBČNI ZBOR

Vabim vas, da se dobimo vsi na OBČNEM ZBORU »TŠD GAMS«, ki bo dne 02.03.2019  s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih
»Vage« na Mučeniški ulici v Kobaridu.

DNEVNI RED:

Izvolitev delovnega predsedstva
Ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti
Poročilo o delu za leto 2018 (Dolenc)
Poročilo blagajnika (Uršič)
Poročilo nadzornega odbora (Kusterle)
Poročilo častnega razsodišča (Jelinčič)
Načrti za delo v letu 2019
Sprejem novih članov, ter prenehanje članstva v TŠD
Razno

Tudi letos je članarina  20 EUR - denar prinesite s seboj!

Po končanem uradnem delu sledi predstavitev popotovanja po Kitajski prijatelja Draga Kosmača.

In seveda - ZAKUSKA!


Predsednik
VSTOPI V SPLETNO STRAN