V A B I L O
Vabim vas, da se dobimo vsi na OBČNEM ZBORU »TŠD GAMS«, ki bo v petek, dne 13.03.2019  s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih »vage« na Mučeniški ulici v Kobaridu.
DNEVNI RED:
Izvolitev delovnega predsedstva
Ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti
Poročilo o delu za leto 2019 (Dolenc)
Poročilo blagajnika (Uršič)
Poročilo nadzornega odbora (Kusterle)
Poročilo častnega razsodišča (Jelinčič)
Načrti za delo v letu 2020
Sprejem novih članov, ter prenehanje članstva v TŠD
Razno
Tudi letos je članarina  20 EUR - denar prinesite s seboj!
Po končanem uradnem delu, nam bo LEŠNIK Renato kaj povedal in pokazal o maratonu na Mont Blanc , nato pa PIZZA.

PREDSEDNIK
Branko DOLENC
VSTOPI V SPLETNO STRAN