TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO » GAMS« KOBARID
Stresova ulica 2/b
5222 KOBARID                              
                                                                              
Z A P I S N I K

rednega letnega občnega zbora TŠD GAMS, ki je potekal v soboto, dne 06.06.2020 ob 19.00 uri v prostorih društva na Mučeniški ul. št. 7 v Kobaridu.

Več o tem ...VSTOPI V SPLETNO STRAN