REDNI LETNI OBČNI ZBOR TŠD GAMS KOBARID

Vabim vas, da se dobimo vsi na OBČNEM ZBORU “TŠD GAMS”, ki bo v soboto, dne 24.03.2018 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih vage na Mučeniški ulici v Kobaridu.

DNEVNI RED:

1.Izvolitev delovnega predsedstva
2 Ugotovitev sklepčnosti in prisotnosti
3. Poročilo o delu (Dolenc)
4. Poročilo blagajnika (Uršič)
5.Poročilo nadzornega odbora (Kusterle)
6. Poročilo častnega razsodišča (Jelinčič)
7. Načrti za delo v letu 2018
8. Sprejem novih članov, ter prenehanje članstva v TŠD
9. Razno

Tudi letos je članarina 20 EUR
- denar prinesite s seboj.

Po končanem uradnem delu - ZAKUSKA


Predsednik TŠD
Branko DOLENC
VSTOPI V SPLETNO STRAN